onlinebileti.com (200 × 200 px) (1)

Информация за представлението

Автор: Александър Урумов

Участват: Николай Урумов

Драматургичният текст „Лалугер” е създаден по книгата „Приказки в края на времето” на Александър Урумов. В основата му са седем от тези приказки-разкази, които Юри Дачев нарича „истории, събирани като трохи в шепа”.

Текстът е написан по идея на Николай Урумов, който пръв вижда в „Приказки”-те своя „лалугерски” герой, дава своя съавторски принос и накрая така се влюбва в „Лалугер”-а, че го приютява в сърцето си и сега вече те двамата са едно. Затова, ако потърсите героя, обърнете се към Николай Урумов, той знае разписанието му, той знае в коя дупка се е смушил и по коя нива щъка на зиг-заг, изправяйки се час по час на задните си лапи и оглеждайки се наоколо.